Negara Iran dan Imam Mahdi

Ilustrasi Kedatangan Imam Mahdi

Ilustrasi Kedatangan Imam Mahdi

Di Indonesia, isu Imam Mahdi terdengar sayup-sayup. Di kalangan masyarakat Jawa, tokoh ini lebih dikenal sebagai Ratu Adil, yang kedatangannya didahului oleh seorang Satrio Piningit. Pemimpin negara ini sibuk dengan isu Bank Century, KPK, lumpur Lapindo dan entah apalagi. Selanjutnya tentang negara Iran dan Imam Mahdi dapat diikuti di artikel http://cahaya-akhir-zaman.blogspot.com/2014/07/negara-iran-dan-imam-mahdi.html

 

Iklan

2 thoughts on “Negara Iran dan Imam Mahdi

 1. KHUTBAH IDUL FITRI 2010 OLEH IMAM MAHDI AL JABIR

  Ditulis oleh himpass di/pada Oktober 2, 2010

  Itu ayat-ayat Allah, kami membacakannya kepadamu dengan benar, bahwa sesungguhnya kamu benar-benar salah seorang di antara rasul-rasul.

  Wahai sekalian manusia, sudah 10 tahun aku bacakan ayat2 Allah kepadamu, maka sebagian kamu ada yg percaya dan sebagian mereka ada yg mengingkari. Yg percaya mengetahui dan menyadari bahwa yg aku bacakan adalah muthlak ayat2 Allah yg tidak ada keraguan padanya. Yg tidak dicampuri oleh sebarang kitab yg dikarang oleh manusia, baik kitab arab, kitab jawi, kitab kuning atau kitab2 selain AlQur`an yg selalu oleh orang2 yg mengingkari menempatkan kitab2 tsb berdampingan dgn AlQur`an. Dgn kata lain bagi orang2 yg mengingkari, ada bagi mereka kitab selain atau sebelum AlQur`an yg mesti atau wajib mereka perpegangi dgn teguh.

  Atau Adakah kami memberikan sebuah Kitab kepada mereka sebelum Al Quran, lalu mereka berpegang dengan Kitab itu ?

  Ketahuilah olehmu, aku sampaikan Ayat Allah atas perintah Allah, sehingga tidak diterima alasanku untuk mengelak dengan mengatakan: “Maa ana bi qari”, “aku tidak bisa bahasa Arab”, “aku tidak pandai ilmu tafsir”, “aku tidak ahli nahwu” dan sebarang kata untuk menghindar. Maka bagi yg percaya tidak sedikitpun mereka ragu dengan apa yg aku bawakan berupa keterangan2 yg jelas yakni AlQur`an. Tidaklah orang beriman banyak bernyata atau bertanya ketika aku sedang menyampaikan AlQur`an dgn perkataan, “ini cerita orang dulu Pak Jubeir…” atau “dhamirnya ini kemana Pak Jubeir…”, bahkan mereka tersungkur sujud berserah diri dengan pengakuan dihadapanku bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Utusan Allah. Asyhadu an laa ilaaha illallaahu wa Muhammadar rasuulallaah.

  Bagi yg mengingkari, AlQur`an yg aku bacakan menjadi kebimbangan dan keraguan yg menggelisahkan, shg AlQur`an bagi mereka menjadi kegelapan. Aku seru mereka dgn AlQur`an bagaikan menyeru dari tempat yg sangat jauh.

  Dan Jikalau kami jadikan Al Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan: “Mengapa tidak pernah dijelaskan ayat-ayatnya?” apakah yang membacakannya orang selain Arab sedangkan ini Bahasa Arab? Katakanlah: “Al Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin. dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. mereka itu adalah (seperti) yang dipanggil dari tempat yang jauh.

  Aku bacakan AlQur`an kepadamu sekalian dengan kekuatan Allah yg tiada menandingi kekuatannya oleh manusia manapun dimuka bumi ini, walau mereka menuntut ilmu sampai kenegri Arab dgn berbagai gelar dunia atau sampai alam gaib, sekalipun mereka bersatu dgn para jin. Maka degarkanlah baik2 ayat2 Allah yg aku bacakan kepadamu sekalian dan terimalah! Percayalah!, baik dengan suka atau terpaksa. Dogma dan doktrin agama yg kamu telah dapatkan sedari nenek moyangmu, yg dipelajari dari sekolah2 dgn memakai kitab2 yg dikarang dan dibuat2 manusia mengakibatkan timbulnya keyakinan, perkataan sampai perbuatan yg bunyinya, “dgn mempelajari kitab2 sekolah itu barulah bisa mengerti ayat2 Allah atau AlQur`an”. Dgn kata lain, mereka menyakini bahwa, kitab2 yg mereka pelajarilah yg menerangkan AlQur`an. Pada hal AlQur`anlah yg menjelaskan segala sesuatu serta sebagai petunjuk dan rahmat bagi yg percaya.

  Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.

  Alaahu akbar 3x walillaahilhamd

  Itu ayat-ayat Allah, kami membacakannya kepadamu dengan benar, bahwa sesungguhnya kamu benar-benar salah seorang di antara rasul-rasul.

  Wahai jama’ah shalat ‘idul fithri yg di rahmati Allah. Aku bacakan kepadamu AlQur`an ini dengan sebenar2nya, agar kamu berpegang teguh padanya karena ini adalah Kalam Tuhanmu, bahwa sesungguhnya kamu benar2 salah seorang diantara rasul-rasul itu. Apakah kamu percaya Kalam Tuhanmu ini dengan ikhlash?! Akupun tau bahwa amat berat mempercayainya. Sebahagian akan mengatakan: “mustahil ini bisa terjadi”, “ini mengada-ada”, “ini sihir yg nyata” dan sebarang perkataan keraguan bahkan pengingkaran. Namun ingatlah olehmu sekalian bahwa dikalangan kamu ada rasul Allah. Yg ia lebih mengikuti perkataan Tuhannya dari pada perkatan manusia dimuka bumi ini, walau semua manusia dimuka bumi ini telah sepakat dgn kata2 pada kitab selain AlQur`an yg disejajarkan mereka dgn AlQur`an karena ada ayat2 Alqur`an didalamnya.

  Bagi kamu yg percaya dgn ikhlash, maka benarlah kerinduanmu pada rasul Allah kecintaanmu kepada Rasul Allah dan benarlah kamu sedang berada diatas jalan yang lurus. Kamulah orang2 yg cerdas walaupun kamu tak pernah duduk dibangku sekollah, tak pernah kenegri Arab apalagi tau Bahasa Arab.

  Dan Ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan benar-benarlah kamu mendapat kesusahan, tetapi Allah menjadikan kamu ‘cinta’ kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. mereka Itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus,

  Sebaliknya kamu ragu2 bahkan tidak menerima atau tidak percaya pada kalam Tuhanmu ini, walaupun kamu sudah jadi professor dalam bidang agama, sudah dipanggil ustad, kiayi, shekh, guru dsb, sudah pergi mengelilingi bangunan tua di Mekkah dgn disuntik babi berkali2 yg diberi gelar haji jika sudah pulang, ketahuilah olehmu kamu sedang dalam keadaan jahiliyah yg nyata. Na’udzubillaah, tsumma na’udzubillaahi min dzaalik.

  Kedatangan Rasul Allah yang membawakan berita besar (naba` – nabi) ditandai dgn bertashbihnya segala apa yg dilangit dan dibumi kepada Allah sang Pencipta yg mendatangkan Rasul itu. Tapi oleh orang2 mengatakan musibah atau bencana alam. Kedatangan para pembawa berita besar (naba`- nabi) pada suatu negri ditandai dengan disempitkan dan menderitanya penduduk suatu negri itu, karena kebanyakan penduduk negri itu yg mendustakan dan mengingkari Rasul pembawa berita besar tsb.

  Kami tidaklah mengutus seseorang nabipun kepada sesuatu negeri, (lalu penduduknya mendustakan nabi itu), melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan supaya mereka tunduk dengan merendahkan diri.

  Namun seandainya penduduk negri itu menerima dan percaya dgn apa yg diturunkan Allah, yg berupa anak manusia sebagai nikmat Allah yg paling besar, yg diminta2 oleh manusia baik yg berada dilangit dan bumi setiap waktu, maka nikmat tuhan kamu yg mana lagi yg kamu dustakan?!

  Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan, Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.

  Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

  Semua yang ada di langit dan bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu, dia dalam kesibukan.

  Maka nikmat Rabb-mu yang manakah yang kamu dustakan?

  Allaahu akbar 3x walillaahilhamd

  Itu ayat-ayat Allah, kami membacakannya kepadamu dengan benar, bahwa sesungguhnya kamu benar-benar salah seorang di antara rasul-rasul.

  Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian (dari) mereka atas sebagian yang lain. di antara mereka ada yang Allah berkata-kata (langsung dengan dia) dan sebagiannya Allah meninggikannya[158] beberapa derajat. dan kami berikan kepada Isa putera Maryam beberapa mukjizat serta kami perkuat dia dengan Ruhul Qudus[159]. dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang (yang datang) sesudah rasul-rasul itu, sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih, Maka ada di antara mereka yang beriman dan ada (pula) di antara mereka yang kafir. seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya.

  Allaahu akbar 3x walillaahilhamd

  254. Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang Telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa’at[160]. dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim.

  255. Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi[161] Allah meliputi langit dan bumi. dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

  256. Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

  257. Allah pelindung orang-orang yang beriman; dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran). mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

  MEDAN-SUMATRA UTARA – INDONESIA

 2. sunan kuning penebar pesona berkata:

  December 15, 2007 pukul 8:13 am

  PANTUN GELOMBANG CINTA

  ( JERIT HATI DAN HARAPAN RAKYAT JELATA )

  Oleh : Maulana Mahbub Al – Majnun

  NUSANTARA NEGERI YANG KAYA

  TEMPAT KORUPTOR BERPESTA PORA

  HUKUM HANYA MILIK YANG KAYA

  KESEWENANG – WENANGAN MERAJALELA

  SUDAH JATUH TERTIMPA TANGGA

  LIHAT ORANG SUSAH MALAH TERTAWA

  BENCANA JADI OBYEK WISATA

  PENGGAL SAJA BIANG KEROKNYA

  DUNIA DISEMBAH LAYAKNYA TUHAN

  AGAMA JADI BAHAN CEMOOHAN

  TAK DIRASA SEMUA PERINGATAN

  NUSANTARA NEGERI KUTUKAN

  BEBAN HIDUP SEMAKIN BERAT

  ORANG BAIK BERUBAH JAHAT

  TOBAT NASIONAL SUDAH TERLAMBAT

  NUSANTARA MENUJU KIAMAT

  KAMI WONG CILIK INGIN MENGADU

  KEPADA SIAPA KAMI TAK TAHU

  BERULANG KALI NYOBLOS PEMILU

  TAPI KAMI SELALU TERTIPU

  NASIB KAMI TAK PERNAH MENENTU

  SAMPAI KAPAN KAMI TAK TAHU

  BERHARAP – BERDOA SEPANJANG WAKTU

  KAPAN LAKU GELOMBANG CINTAKU ?

  KAMI WONG MLARAT PALING NGGAK KUAT

  BILA MELIHAT TINGKAH POLAH PEJABAT

  SEMUCI – SUCI DAN SEOLAH NINGRAT

  PADAHAL DIBELAKANG, . . . . BEJAT

  KAMI WONG CILIK CUMA INGIN TAHU

  INI MEMANG BENAR ATAU CUMAN ISU ?

  AKAN MUNCUL SEORANG RATU

  YANG MEMIMPIN ATAS PERINTAH WAHYU

  KEYAKINAN TAK BUTUH PEMBUKTIAN

  MANUSIA BEBAS TENTUKAN PILIHAN

  DIPUNCAK ZAMAN KEHANCURAN

  ADAKAH JENDRAL BERHATI INTAN ?

  AKU MEMANGGILMU KSATRIA NUSANTARA

  KARENA DHARMAMU PADA KEBENARAN

  WALAU NASIBMU TERLUNTA – LUNTA

  SEMOGA ENGKAU BEROLEH PANGAYOMAN

  AKU MEMANGGILMU PANDITA NUSANTARA

  KARENA LAKUMU – LAKU YANG SUCI

  WALAU DIHEMPAS BADAI DERITA

  SEMOGA HIDUPMU SELALU DIBERKATI

  MANUSIA PICIK GAMPANG BERMUSUHAN

  LANTARAN NAIF MEMAKNAI FIRMAN

  BILA TAK TURUN WAHYU KEPEMIMPINAN

  PENAFSIRAN EGO MENJADI TUHAN

  UMAT MENCARI – CARI DISAAT SEKARAT

  SOSOK MANUSIA YANG MENERIMA WAHYU

  MELURUSKAN KEMBALI AJARAN NABI MUHAMMAD

  BUKAN WAHYU AGAMA BARU

  NUSANTARA TAK SABAR MENANTI

  TERBITNYA FAJAR – SANG MENTARI HARAPAN

  LANGKAH AVATAR SANGAT HATI – HATI

  GELAP MALAM PENUH JEBAKAN

  SATRIO PININGIT RAHASIA ILLAHI

  MANUSIA LUGU MBOTEN MITAYANI

  TAK TERJANGKAU SEMUA PREDIKSI

  JUGA ILMU PENERAWANGAN TERTINGGI

  KELUAR MASUK PURA MANGKUNEGARAN

  ALLHAMDULILLAH ORA KONANGAN

  KELUAR MASUK RUMAH PEJABAT

  TETAP SAJA TIDAK TERLIHAT

  SATRIO PININGIT RAHASIA ILLAHI

  MANUSIA LUGU MBOTEN MITAYANI

  TAK TERJANGKAU SEMUA PREDIKSI

  JUGA PENERAWANGAN GAIB TERTINGGI

  KECUALI OLEH MEREKA YANG DIKEHENDAKI

  DIANTARA HAMBA – HAMBA SEJATI

  YANG RELA MEMPERSEMBAHKAN DIRI

  DEMI TEGAK HUKUM – KEADILAN ILAHI

  NUSANTARA TAK SABAR MENANTI

  SATRIO PININGIT RAHASIA ILLAHI

  SEDERHANA, TAK BANYAK KONSEP TEORI

  CUKUP MENGAMBIL YANG TULUS SUCI

  RATU ADIL ALIAS IMAM MAHDI

  TAK PUNYA AMBISI MEMIMPIN NEGERI

  MANUSIA LUGU MBOTEN MITAYANI

  HANYA JALANKAN AMANAH ILLAHI

  RATU ADIL ALIAS IMAM MAHDI

  TAK PUNYA AMBISI MEMIMPIN NEGERI

  CUKUP MENCETAK KADER MUMPUNI

  LALU MENGHILANG BAK DITELAN BUMI

  KITA SAMPAI DIBATAS WAKTU

  KEBENARAN SEJATI MENUNTUN LAKU

  LETAKKAN SEMENTARA PEMAHAMANMU

  KITA DENGARKAN PENUTURAN WAHYU

  BAGI YANG SUNGGUH MEMBUKA HATI

  DENGAN POLOS TANPA PRASANGKA

  SATRIO – PINANDITA SIAP MENEMANI

  SAMPAIKAN KEBENARAN APA ADANYA

  TABIR MASA MEMBUNGKUS RAHASIA

  KAYAKAN CERITA AKAN NUANSA

  BERDETAK JANTUNG KARENA ASA

  MENGUJI NYALI JIWA PERKASA

  WAHAI APARAT – PENEGAK HUKUM NEGARA

  WAHAI ULAMA – PANDITA NUSANTARA

  WAHAI PUTRA – PUTRA TERBAIK BANGSA

  APAKAH AKAL DAN NURANIMU BUTA !!

  Semarang,15 November 2007

  Ditemani Gudang Garam Surya

  Gudang air mata,Garam kehidupan, Surya pencerahan

  Bravo IMAM MAHDI, para kekasih tak sabar menanti

  Hidayah datang tak pandang bulu

  Merasuk kedasar keyakinan,sepenuhnya atas kuasaNYA

  salam bagi semua “orang gila†Semoga kita segera bersua.

  Puisi ini adalah puisi orisinil penulis, yang diilhami dari mimpi 7 kali berjumpa IMAM MAHDI alias RATU ADIL alias SATRIO PININGIT alias AVATAR alias SATRIO PINANDITO SINISIHAN WAHYU alias

  “MALIKUL MUQSITHâ€

  Allah Subhaanahu Wataaala memberi GELAR KHUSUS sosok orang yang menerima wahyu diakhir zaman ini dengan gelar dan panggilan “MALIKUL MUQSITHâ€

  MALIKUL – MUQSITH bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kurang lebih berarti RAJA ( PENEGAK ) KEADILAN alias RATU ADIL.

  Dia menerima wahyu untuk meluruskan kembali ajaran Nabi Muhammad yang sudah banyak di selewengkan, ditambah – dikurangi serta di putar balikkan. Wahyu yang diterima bukanlah wahyu KENABIAN sehingga jelas tidak membawa AGAMA BARU, dan orang yang menerima wahyu ini sangat tidak pantas dan SALAH BESAR jika di sebut NABI BARU.

  IMAM MAHDI adalah sebutan atau istilah yang lain untuk sosok yang dipanggil ALLAH dengan MALIKUL MUQSITH ini, ia NYATA dan memang benar – benar ADA. IMAM MAHDI berarti pemimpin pemberi petunjuk . RATU ADIL juga menerima wahyu kepemimpinan dalam arti RATU ADIL adalah orang yang memang dipilih ALLAH dan DIPERINTAH untuk memimpin dan membenahi negeri ini (NUSANTARA). Dalam konteks Indonesia yang sempit, beliau menjadi RATU ADIL dan dalam kapasitas yang lain dalam konteks dunia yang lebih luas beliau menjadi IMAM MAHDI.

  Di zaman kelak Ratu Adil memimpin, kebenaran dan HUKUM ILAHI akan benar – benar ditegakkan. Meskipun beliau seorang muslim yang taat menjalankan syariat, tapi beliau memiliki toleransi dan apresiasi yang tinggi dengan semua pemeluk agama dan semua aliran kepercayaan. Beliau mengayomi semua golongan dengan keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Beliau didampingi oleh ruh – ruh para Nabi dari semua AGAMA BESAR di dunia, baik Isa, Muhammad, Musa, Daud, Adam, Sri krisna, & Sidharta Gautama. Selain itu turut mendampingi beliau ruh leluhur Pulau jawa yaitu Sunan Lawu alias Brawijaya Pamungkas, Eyang Sabdo Palon dan Naya Genggong. Selain itu turut mengawal beliau ruh-ruh seluruh raja NUSANTARA yang bertaqwa .Juga banyak ratusan ruh wali-wali dari semua agama di sepanjang sejarah umat manusia . Allah tidak tanggung – tanggung dalam menurunkan seluruh KEKUATANNYA untuk mewujudkan tata kehidupan dunia yang lebih spirituaL dan lebih manusiawi. Kekuatan Allah itu dititipkan sebagai fasilitas perjuangan kepada IMAM MAHDI – RATU ADIL dan PASUKANNYA. Alangkah berbahagia jika anda yang membaca tulisan ini bisa ambil bagian menjadi pasukan MALIKUL MUQSITH ini.

  Penulis sebelumnya adalah orang yang skeptis akan RATU ADIL yang menurut penulis itu Cuma MITOS. Tetapi petunjuk mimpi yang beruntun sebanyak 7 kali dalam kurun waktu th. 2005 – 2007, telah merubah pandangan dan keyakinan penulis secara drastis dan radikal – karena disetiap mimpi, gambarannya begitu jelas dan gamblang. Serta “ndilalah†semua informasi dari ketujuh petunjuk mimpi bisa terekam rinci dalam ingatan penulis. Selain berisi banyak informasi, petunjuk mimpi itu juga memberi beberapa terapi atau METODE PEMBERSIHAN JIWA TERBAIK MENURUT VERSI ALLAH SWT, sehingga berpengaruh dahsyat bagi lahir batin penulis.

  Tulisan ini adalah media bagi penulis untuk berbagi pengalaman dan mempromosikan keyakinan yang nyata. Dan semoga berguna sebagai sarana untuk menjembatani pemahaman masyarakat terhadap keberadaan Beliau yang sebenarnya memang nyata adanya. Penulis prihatin dengan banyaknya orang yang mengaku – aku menerima wahyu tanpa bisa memberi bukti kongkrit yang meyakinkan bahwa mereka (yang ngaku-ngaku itu) benar – benar menerima wahyu. Sebagai panduan agar masyarakat tidak dibodohi maka penulis ingin menginformasikan bahwa orang yang menerima wahyu :

  1. Kenal akrab dengan Malaikat Jibril sebagai Malaikat Penyampai Wahyu. Dan tahu secara rinci tentang Jibril- termasuk bunyi redaksi tasbih malaikat jibril kepada Allah.Begitu pula bacaan tasbih dari Malaikat – Malaikat yang lain, Imam Mahdi yang sanggup berkomunikasi dengan mereka pasti tahu bacaannya semua.

  2. Jika benar seseorang menerima wahyu, dia pasti juga mengalami pembersihan jiwa langsung dari Allah sebagaimana Nabi Muhammad mengalaminya. Mengapa ? karena untuk menerima wahyu suci, jiwa seorang penerima wahyu HARUS disucikan dulu oleh Dzat yang Maha Suci untuk sanggup menerima wahyu yang suci.

  3. Sebagai sesama penerima wahyu, seorang IMAM MAHDI atau apapun istilah dan namanya pasti sangat mengenal SELUK BELUK nabi – nabi sebelumnya yang juga menerima wahyu. Meskipun dalam konteks IMAM MAHDI wahyu yang turun bukanlah wahyu kenabian, tetapi pasti seorang IMAM MAHDI mengenal dengan rinci rahasia yang dimiliki Nabi Muhammad, begitu juga nabi – nabi sebelumnya. Sebagai cara untuk mengetes misalnya :

  a. Seorang IMAM MAHDI pasti tahu dan bisa menunjukkan bacaan tasbih Nabi Daud kepada Allah.

  b. Imam Mahdi pasti tahu hadist – hadist Nabi Muhammad yang di palsukan atau yang TAK PERNAH SAMPAI kepada kita karena sebab – sebab tertentu padahal dulu hadist itu benar – benar ada.

  c. Imam Mahdi pasti tahu kapan dan pada usia berapa Nabi Isa wafat, dan tahu bunyi doa yang dipanjatkan Nabi Isa saat diizinkan Allah menghidupkan orang yang sudah mati.

  4. Bila benar seorang RATU ADIL sejati yang menerima WAHYU KEPEMIMPINAN, dia pasti :

  a. Mengerti kunci untuk membuka harta karun NUSANTARA dan seluruh kekayaan alam yang berguna untuk membangun kemakmuran rakyat.

  b. Sanggup meluruskan sejarah perjalanan bangsa yang diputarbalikkan.

  c. Mengerti cara yang paling tepat dalam memimpin dan mengatur INDONESIA.

  Minimal pertanyaan – pertanyaan diatas jika bisa di jawab oleh siapa saja yang mengaku – aku dan ia bisa menunjukkan dengan meyakinkan, maka BER BAI’AT LAH karena seorang IMAM MAHDI yang sejati pasti bisa menjawab semua pertanyaan yang sangat mendasar dan eksistensial itu.

  Baiklah, kami kira masih banyak petunjuk mimpi yang tidak semuanya bisa saya ungkapkan-kecuali jika anda meyakini karena didorong oleh rasa pencarian sejati layaknya seorang pencari kebenaran ALLAH yang hakiki.

  Cukup sekian semoga tulisan ini bisa berguna……amin.

  Sekian..

  Tertanda,

  01’12’2007

  Sunan Kuning Penebar Pesona

  Indonesia

  Keyakinan lebih berharga dari kajian seribu kitab

  Wacana diatas bertujuan untuk menjembatani pemikiran rakyat agar tidak DIBODOHI, Terima kasih atas kesediaannya untuk menyebar luaskan informasi diatas.

  salam

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s